Αρχική

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα της ΚΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΙΚΕ / Podcast

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση ηχητικού περιεχομένου και ηχητικών εκπομπών (podcasts), κυρίως σε ψηφιακή/ηλεκτρονική μορφή, που δύνανται να διατίθεται επιγραμμικά (on line) ή να «κατεβαίνουν» μέσω διαδικτυακών πυλών (web portals) της εταιρίας, είτε διαδικτυακών πλατφορμών και ηλεκτρονικών εφαρμογών (λογισμικού) τρίτων. 

Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία: Καλές Ιστορίες ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: Podcast
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 152642501000
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Ε.Β.Ε Αθηνών
ΑΦΜ: 801247579
ΔΟΥ: ΙΒ’ Αθηνών
Έδρα: Σεβαστουπόλεως 17, Τ.Κ. 11526, Δήμος Αθηναίων, Αθήνα
Διάρκεια: 50 έτη
Εταιρικό κεφάλαιο: 211.111€
Ημερομηνία λήξης πρώτης χρήσης: 31/12/2019